Proboszcz Parafii uczestniczył w uroczystościach cerkiewnych, które miały miejsce w Kaliningradzie ( Rosja)w dniach 17-19.11.2011r. w związku z przywiezieniem przez Mnichów ze Świętej Góry Atos relikwi „pas Bogurodzicy” na teren Rosji. Pierwszy raz w historii relikwia opuściła Grecję i została wystawiona ku czci poza

miejsce gdzie się na stałe znajduje-Klasztor Watoped Św. Góry Atos