Parafia zakończyła remont świątyni czego najważniejszą częścią była renowacja ołtarza. W związku z tym w dniu 10 czerwca 2012r miała miejsce uroczystość oświęcenia świątyni. Na uroczystość przybyli: Jego Ekscelencja Grzegorz Biskup Supraski w asyście duchowieństwa dekanatu gdańskiego, olsztyńskiego i kaliningradzkiego,

przedstawiciele lokalnych władz samorządowych w osobach: Wójta Gminy Braniewo Pana Tomasza Sielickiego, Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa Pana Jerzego Maziarza, Przewodniczącego Rady Gminy Braniewo Pana Romana Ruksztełło. Jego Ekscelencja oświęcił według tradycji prawosławnej Stół ołtarny ( prestoł) w którym umieszczone zostały Św. Relikwie ( jest to pamiątka wczesnochrześcijańskich tradycji kiedy to nabożeństwa celebrowane były w katakumbach na grobach męczenników za wiarę) następnie Św. Liturgia św. Jana Złotoustego (Chryzostoma) z nabożeństwem dziękczynnym w związku z jubileuszem 20–lecia święceń kapłańskich i pełnienia funkcji proboszcza przez ks. Witalisa Leonczuka. Uroczystości zakończyły się wręczeniem listów pochwalnych od Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, osobom za ofiarną pracę na rzecz parafii. Oczywiście nie zabrakło życzeń i prezentów dla jubilata.